Uzmanlık

Tarihi Baskı

Eski şablon, biçim ve formatlar yardımı ile gömme porselen gibi seramik unsurlarını yeniden üretmek mümkündür. Bu sayede tarihi binaları en ince detayına kadar ve orijinaline sadık kalacak biçimde restore etmek mümkün hale gelmektedir.

4.