Uzmanlık

16. yüzyıldan kalma numune kağıtları

Tarihi belgeler orijinale sadık kalarak restorasyona destek olmanın yanı sıra seramik tasarımcılarına biçim ve yüzeyin klasik yorumunda da ilham vermektedir.

4.