Mozaik

El kesimi mozaik

Karolar aynen resimdeki motifin gerektirdiği biçimde kesilir. Bu arada renk ve biçimsel tasarım açısından bir sınırlama yoktur.

3.