Röprodüksiyon

Biçim tasarımı

Cephelerin restorasyonu veya duvarların yeniden oluşturulmasında toprak veya seramik malzeme kalıba göre dökülür.

2.